Skupiny řidičského průkazu

Poskytujeme výuku a výcvik pro získání řidičského průkazu skupin : ,B,C,CE, od osobního vozidla až po kamion 

Autoškola RS-PRIMA pod mottem „ JEZDÍME S ÚSMĚVEM „                                                                                      

Připravuje budoucí řidiče moderní formou a metodikou bez stresu se zaměřením na zásady bezpečné jízdy, správného vládání vozidla, znalosti pravidel, bezpečnost, ohleduplnost a odpovědnost.  Nadstavbou je další vzdělávání řidičů v akreditovaném školícím středisku řidičů a vyšším akreditovaném školícím středisku bezpečné jízdy s týmem profesionálů.  Naše ceny jsou vždy konečné, včetně kompletní výuky i výcviku        

 

 O autoškole

Autoškolu RS-PRIMA – Akademii bezpečné jízdy v Liberci založil v roce 2001 automobilový závodník Miroslav Klásek,  společně s týmem profesionálních učitelů se zkušenostmi z oblasti výuky řidičů, školy bezpečné jízdy, bezpečnosti silničního provozu i automobilového sportu. Zaměření na profesionální a kvalitní přípravu budoucích řidičů, moderní vybavení, rozsah služeb, vstřícný a odpovědný přístup řadí autoškolu RS-PRIMA - Akademii bezpečné jízdy mezi kvalitní autoškoly. 

 

Nikdy neříkáme že : naše autoškola je jediná, nejlepší, nejlevnější, nejrychlejší, zadarmo, ani že do autoškoly chodit nemusíte, učte se doma sami, nevybíráme poplatky za pozdrav, neprodáváme řidičáky, ani nelákáme uchazeče na cenu na dveřích auta.

Naší hlavní filosofií je „ kvalita, bezpečnost, ohleduplnost, pohoda a úsměv „

V AUTOŠKOLE RS-PRIMA DOSTANETE VŽDY O NĚCO VÍC

 

Ze statistik dopravních nehod jednoznačně vyplývá, že nejčastější příčinou dopravních nehod s vážnými následky je nepřiměřená rychlost, nesprávný způsob jízdy, přeceňování vlastních schopností, neochota dodržování pravidel a agresivita.

 

Akademie bezpečné jízdy RS - PRIMA je  programem pro kvalitní přípravu budoucích řidičů a jejich další vzdělávání, získávání znalostí a dovedností ovládání motorového vozidla, bezpečné, defenzivní jízdy, řešení krizových situací na silnicích pro učitele autoškol, instruktory bezpečné jízdy a řidiče.  

Uvědomujeme si, že výuka v autoškolách má různou úroveň a řidič po získání řidičského oprávnění vzhledem k základnímu obsahu a rozsahu výuky, znalostí a zkušeností nemůže být dokonale připraven pro bezpečný provoz na pozemních komunikacích a řešení krizových situací v provozu. Základním cílem Akademie bezpečné jízdy je využít odborných  znalostí a zkušeností odborníků v problematice BESIP a speciálního vybavení k systematickému působení na rizikové skupiny řidičů, jejich výchovu a další vzdělávání a ovlivňování jejich chování v provozu na pozemních komunikacích. Našeho absolventa neopouštíme ani po ukončení kurzu a získání řidičského průkazu, ale nabízíme mu účast na dalších unikátních vzdělávacích a preventivních programech zdokonalování a dalšího vzdělávání řidičů.

Ve spolupráci s odborníky,  partnery,  Centrem kurzů bezpečné jízdy Sosnová, Krajským koordinačním pracovištěm BESIP, Střední dopravní školou a dalšími se Akademie bezpečné jízdy RS-PRIMA podílí na realizaci preventivních, výchovných a vzdělávacích programů zejména pro zranitelné účastníky silničního provozu a řidiče v projektech „Uber plyn !„ „Kurzy bezpečné jízdy pro mladé řidiče “, „Kurzy pro ženy maminky s dětmi“, „Kurzy efektivní jízdy pro PČR a složky IZS“, „Škola poutání“ „Viditelnost“ programy pro veřejnost a rodiny s dětmi, seniory a řidiče.

 

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS BAVÍ