Vyšší akreditované školící středisko školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů
CZECH SAFE DRIVING ACADEMY - RS-PRIMA Miroslav Klásek

 

 

 

ODPOČET BODŮ

školení bezpečné jízdy za účelem "odpočtu" bodů v registru řidičů

CENTRUM KURZŮ BEZPEČNÉ JÍZDY

 

Provozovatelé Centra kurzů bezpečné jízdy, Vyšší akreditované školící středisko školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů AUTOŠKOLA RS-PRIMA MIROSLAVA KLÁSKA, ve spolupráci se společností AUTODROM PROMOTION s.r.o. se zaměřují především na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a umožnění řidičům získat správné návyky potřebné pro ovládání automobilů v krizových situacích. Od roku 2009 nabízí možnost absolvování školení bezpečné jízdy za účelem „odpočtu“ bodů v registru řidičů, jenž mají zaznamenány za jednání zařazené do bodového hodnocení.

Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených méně než 6-ti body za jeden přestupek. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil "školení bezpečné jízdy", vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení.

 

cena školení: 3 900,- Kč

registrace: http://registrace.kurzybezpecnejizdy.cz

 

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o řidiče, kteří nemají v součtu zaznamenáno více jak 10 bodů za porušení právních předpisů a zároveň nemají žádný přestupek ohodnocen 6-ti a více body.

V případě, že by řidič v době od podání písemné žádosti o přijetí na školení do data účasti na školení překročil hranici 10 bodů nebo získal 6 a více bodů za jeden přestupek, nebude mu záznam o odečtení bodů proveden, i když se školení zúčastnil.

Potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy má platnost 30 dní ode dne vydání, tzn. že řidič musí podat žádost o odečet bodů v této lhůtě.

Odečet bodů je možné provést na základě absolvování školení jednou za kalendářní rok.

 

Obsah školení

Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí jako jsou:

  • teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  • nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení
  • důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel
  • prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozmeních komunikacích

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

 

cena školení: 3 900,- Kč

registrace: http://registrace.kurzybezpecnejizdy.cz

více na: www.kurzybezpecnejizdy.cz