Kontakt : autoskola@rsprima.cz tel: 602 204 192

Více informací na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace