Školení řidičů

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

RS - PRIMA Miroslav Klásek

Provádíme výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb.

 

Školení profesní způsobilosti řidičů

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

 

Školení může mít rozsah 35, 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení v rozsahu 45 hodin je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na přepravu osob, pro získání profesního osvědčení pro nákladní dopravu a naopak.

Vstupní školení  C, C+E 140 hodin od 21 let  

Vstupní školení D, 140 hodin od 24 let

cena 25 000,- Kč

cena 27 000,- Kč

Vstupní školení C,C+E  280 hodin do 21 let cena 50 000,- Kč
Obnovení školení 35 hodin cena 7 000,- Kč
Rozšíření profesního osvědčení C/D školení 45 hodin cena 16 000,- Kč

 

Pravidelné školení cena 1 000,- Kč

Pravidelné školení je zaměřeno na prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

 

Referentské školení cena 300,- Kč

Za tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. Jedná například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

 

Přihláška k vyplnění v menu