Řidičský průkaz skupiny B – automobil

       Podmínky pro udělení oprávnění  :

 

Řidičský průkaz skupiny  B    standard

cena :   viz ceník

výukové CD,  voucher na bezplatný kurz bezpečné jízdy

 

Řidičský průkaz skupiny  B    V.I.P           

cena :   viz ceník

individuální přístup, výcvik  jednotlivec / pár/ dle potřeb klienta,  jízdy na speciálním polygonu

kondiční jízdy a konzultace nad rámec osnov   dle potřeby

 

 

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě  místa řidiče.

Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.

Přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg

Jízdní soupravy - uvedená vozidla s přívěsným vozíkem nebo obytným přívěsem) s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg.

Minimální věk držitele 18.let (žák musí dovršit věku nejpozději v průběhu výcviku)

 

Obsah výuky a výcviku

        Teorie - konzultace    

       Praktický výcvik

Přihláška ke stažení