Řidičský průkaz skupiny C, CE –  nákladní automobil, přívěsy  

 

       Podmínky pro udělení oprávnění  :

 

Řidičský průkaz skupiny C         

cena : viz ceník

Řidičský průkaz skupiny C+E

cena : viz ceníkŘidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, nákladních automobilů s výjimkou vozidel určených pro přepravu osob,  

Traktory a pracovní stroje samojízdné, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg.

Přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg

Jízdní soupravy - uvedená vozidla s přívěsem s maximální přípustnou hmotností 750 kg.

Minimální věk držitele  21.let  pro skupinu C.  Minimální věk držitele 18.let  pro skupinu C1 - motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Řidičské oprávnění pro skupinu C  lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. 

Toto řidičská oprávnění omezí obecní úřad  s r.p. do dosažení věku 21 let  pouze k řízení vozidel a) Ministerstva vnitra používaných policií, b) Vězeňské služby České republiky, c) ozbrojených sil České republiky, d) obecní policie, e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, f) celních orgánů, g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

 

Obsah výuky a výcviku

        Teorie základní kurz / ISP - konzultace  dle individuálního studijního plánu

       Praktický výcvik  sk. C

       Praktický výcvik  sk. CE

Přihláška ke stažení