VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

O řidičský průkaz můžete přijít z několika důvodů:

 

Vrácení řidičského průkazu po vybodování:

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování / 12 bodů / můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

Přezkoušení odborné způsobilosti
- test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
- ovládání a údržba vozidla / u sk. C, CE, D /
- praktická zkouška z jízdy s vozidlem na každou skupinu ŘO
- zkoušku je možné absolvovat i před uplynutím roční lhůty
(nejdříve však jeden měsíc před skončením zákazu - uložené sankce)

Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny 2 hodiny cvičné jízdy. Máte možnost pouze jedné zkoušky a jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před další zkouškou z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

 

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel:

Pro vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat:

Přezkoušení z odborné způsobilosti
- test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
- ovládání a údražba vozidla / u sk. C, CE, D /
- praktická zkouška z jízdy s vozidlem na každou skupinu ŘO
- zkoušku je možné absolvovat až po skončení zákazu činnosti

Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny 2 hodiny cvičné jízdy. Máte možnost pouze jedné zkoušky a jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před další zkouškou z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

 

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů:

Pro vrácení řidičského průkazu odňatého ze zdravotních důvodů je nutné absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní způsobilosti. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné dodat:

Přezkoušení odborné způsobilosti
- test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
- ovládání a údržba vozidla / u sk. C, CE, D /
- praktická zkouška z jízdy s vozidlem na každou skupinu ŘO

Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme u každé skupiny 2 hodiny cvičné jízdy. Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Máte možnost pouze jedné zkoušky a jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před další zkouškou z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

 

Ceník vrácení řidičského oprávnění
  • Přezkoušení 1 zkouška 1 sk. ŘO + 2 hod. kondiční jízdy
   - každá další skupina ŘO + 1 hod. kondiční jízdy

  • Opravná zkouška z praktické jízdy, 1 sk. ŘO

 • Opravná zkouška z PPV, PÚV
cena: 3 000,- Kč
cena: 2 000,- Kč

cena: 2 000,- Kč

cena: 500,- Kč

          Správní poplatky Magistrát:
 • Správní poplatek Magistrátu města Liberec za zkoušku:
  - opravná zkouška PPV - 100,- Kč, PÚV - 200,- Kč, PJ - 400,- Kč.
cena: 700,- Kč