Telefonní číslo:

+420 603 275 165

E-mail:

autoskola@rsprima.cz

Akademie bezpečné jízdy

www.kurzybezpecnejizdy.cz

Poskytujeme výuku a výcvik pro získání řidičského průkazu skupin: B,C,CE, 
Připravujeme budoucí řidiče moderní formou bez stresu se zaměřením na zásady bezpečné jízdy, správného vládání vozidla, znalosti pravidel, bezpečnost, ohleduplnost a odpovědnost

 

Skupiny řidičského oprávnění

Akreditované školící středisko

„ JEZDÍME S ÚSMĚVEM „

Nadstavbou je další vzdělávání řidičů v akreditovaném školícím středisku řidičů a vyšším akreditovaném školícím středisku bezpečné jízdy s týmem profesionálů.

Naše ceny jsou vždy konečné, včetně kompletní výuky i výcviku
O autoškole
Autoškolu RS-PRIMA – Akademii bezpečné jízdy v Liberci založil v roce 2001 automobilový závodník Miroslav Klásek, společně s týmem profesionálních učitelů se zkušenostmi z oblasti výuky řidičů, školy bezpečné jízdy, bezpečnosti silničního provozu i automobilového sportu.
Zaměření na profesionální a kvalitní přípravu budoucích řidičů, moderní vybavení, rozsah služeb, vstřícný a odpovědný přístup řadí autoškolu RS-PRIMA – Akademii bezpečné jízdy mezi kvalitní autoškoly.
Nikdy neříkáme že : naše autoškola je jediná, nejlepší, nejlevnější, nejrychlejší, zadarmo, ani že do autoškoly chodit nemusíte, nevybíráme poplatky za pozdrav, neprodáváme řidičáky, ani nelákáme uchazeče na cenu na dveřích auta.

Naší hlavní filosofií je „ kvalita, bezpečnost, ohleduplnost, pohoda a úsměv „

V AUTOŠKOLE RS-PRIMA DOSTANETE VŽDY O NĚCO VÍC
RS PRIMA je AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS BAVÍ

Přihlášky

Pro stávající klienty školení řidičů :

Přihlašování na pravidelné školení
• jako registrovaný zákazník vyplnit tiskopis a odeslat na : autoskola@rsprima.cz
• poslat SMS na číslo +420 602 204 192, ve tvaru (PPZ, jméno, příjmení, skupina, datum narození, č. řp. • • datum vydání,telefon a email ).
• Pošleme Vám pozvání na školení SMS

ŠKOlení řidičů

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

RS – PRIMA Miroslav Klásek

Provádíme výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb.

vstupní školení v rámci profesní způsobilosti řidičů skupin C, C+E, D
pravidelné školení řidičů skupin C, C+E, D
školení řidičů referentských vozidel pro firmy i jednotlivce
školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů

Školení profesní způsobilosti řidičů

Profesní školení řidičů se týká těch řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

• Pravidelné roční školení v rozsahu 7 hodin sk. C, CE, D
• Vstupní školení základní v rozsahu 35 hodin sk. C, CE,D

– řidič, kterému byl ř.p. C vydán před 10.9.2009, ř.p. D před 10.9.2008

– řidič, který při přerušení činnosti neabsolvoval pravidelné školení

• Vstupní školení základní v rozsahu 140 hodin sk. C, CE, od 21 let, / D od 24 let
• Vstupní školení rozšířené v rozsahu 280 hodin sk. C, CE, do 21 let
• Rozšiřující školení v rozsahu 45 hodin pro sk. C /D

Školení může mít rozsah 35, 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení v rozsahu 45 hodin je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na přepravu osob, pro získání profesního osvědčení pro nákladní dopravu a naopak.

Pravidelné školení je zaměřeno na prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Za tzv. „referentské školení“ je školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo. Jedná například o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

ceník

B od 18 let 11 500,- Kč
B V.I.P. INDIVIDUÁL od 18 let 18 000,- Kč
Kondiční jízda 45 minut 400,- Kč
C od 21 let 18 500,- Kč
CE Přívěsy – návěsy od 21 let 9 500,- Kč
Kondiční jízda 45 minut 800,- Kč
Pravidelné školení 7 hod. od 18/21 let 1 000,- Kč
OPO Obnovení profesního osvědčení 35 hod od 18/21 let 6 000,- Kč
RPO Rozšíření profesního osvědčení C, D 45 hod. od 21/24 let 16 000,- Kč
Vstupní školení profesní průkaz 140 hod. od 21 let 25 000,- Kč
REF Školení řidičů referentů od 18 let 300,- Kč
OBOdpočet bodů od 18 letDle nabídky
ŠBJŠkola bezpečné jízdy od 18 letwww.autodrom.cz

kontakt

RS PRIMA AUTOŠKOLA Miroslav Klásek
Selská 612/2, 460 01 Liberec

provozovny :

• LIBEREC , Truhlářská 3/360
• TURNOV , Skálova 373
• Sosnová , Sosnová 200

IČ: 72584017
DIČ: CZ8202132565
Tel.: +420 603 275 165
+420 602 204 192
E-mail: autoskola@rsprima.cz

Miroslav Klásek

E-mail: klasek@rsprima.cz
poštovní . korespondenční adresa
Dobiášova865/44, 46006 Liberec

AUTOŠKOLA
Akreditované školící středisko školení řidičů
Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec

/ Střední škola strojní, stavební a dopravní /

Identifikační číslo provozovny: 100434131

Tel.: +420 602204192
E-mail: autoskola@rsprima.cz

REKVALIFIIKACE pro Úřad práce

tel : +420 602 204 192

Centrum kurzů bezpečné jízdy
Vyšší akreditované středisko školení bezpečné jízdy – odpočty bodů
Sosnová 200, 470 02 Česká Lípa

Identifikační číslo provozovny: 1004341326

Tel.: +420 603 462 066
E-mail: autoskola@rsprima.cz
E-mail: info@kurzybezpecnejizdy.cz